The Clinical Characteristics and Efficacy of Bisphosphonates in Adult Patients with Osteogenesis Impergecta

Xiao-jie Xu, Dou-dou Ma, Fang Lv, Jian-yi Wang, Yi Liu, Wei-bo Xia, Yan Jiang, Ou Wang, Xiao-ping Xing, Wei Yu and Mei Li 

Endocrine Practice 

Nov 2016, Vol. 22, No. 11 (November 2016) pp. 1267-1276