Zoledronic Acid Versus Alendronate in the Treatment of Children With Osteogenesis Imperfecta: A 2-Year Clinical Study

Fang Lv, Yi Liu, Xiaojie Xu, Yuwen Song, Lujiao Li, Yan Jiang, Ou Wang, Weibo Xia, Xiaoping Xing and Mei Li 

Endocrine Practice 

Feb 2018, Vol. 24, No. 2 (February 2018) pp. 179-188